Ochrana osobných údajov

Diskus, s.r.o. sa zaväzuje chrániť Vaše osobné údaje a postupuje v súlade zo zákonom 428/2002 Z. z., v platnom znení, o ochrane osobných údajov.

Používame rôzne zabezpečovacie technologie a postupy na to, aby sme chránili Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom. Keď nám pri objednávaní tovaru poskytnete svoje osobné údaje, môžete si byť istý, že ich použijeme len pre udržiavanie kontaku medzi Vami resp. Vašou firmou a našou spoločnosťou.

Údaje poskytnuté spoločnosti Diskus, s. r. o. budú uložené do databázy a zpracované v súlade s vyžšie uvedeným zákonom o ochrane osobných údajov a nebudú poskytované tretím stranám.

 

© Diskus, všetky práva vyhradené. Pridať stránku k obľúbeným.